Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Arbetsmiljölagen säger......................

2010-06-21
Arbetsmiljölagen säger:
”Arbetsgivare och arbetstagare ska
ha tillräckliga kunskaper om risker i
arbetet. Arbetsgivaren ska också ha
tillräckliga kunskaper för att kunna
hantera sitt systematiska arbetsmiljöarbete,
där trafiksäkerheten ingår
som en del. Yrkesförare ska ha
kunskaper om bl.a. följande:
• Grundläggande kunskaper om hur
människan fungerar och vilka
brister vi har.
• Hastigheten och dess konsekvenser
och inverkan vid en olycka.
• Bilbältets och andra skyddssystems
inverkan vid en
kollision. Lastsäkring.
• Alkohol, drogers och mediciners
inverkan på trafiksäkerheten.
• Sömn, vakenhet och att lära sig
tyda sina egna signaler på
trötthet.
• Första hjälpen och brand.
• Körning i halka, mörker och övriga
dåliga väderförhållanden.
• Organisationens interna rutiner
som rör trafiksäkerhetsfaktorer.
Det är också viktigt att komma
ihåg att alla som kör i jobbet ska
ha kunskaperna oavsett om man
kör ofta eller sällan, långa eller
korta sträckor.”
Källa: ARBETSMILJÖVERKETNyhetsarkiv
Senast publicerad: 180108 | Powered by SiteSmart