Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Vi är ett Västeråsbaserat utbildnings och eventföretag som arrangerar utbildningar och event över hela
Sverige. 
Våra instruktörer är välrenomerade instruktörer från polisen, ambulanssjukvården och motorsporten. 
Välkommna till oss för en garanterat givande och kul dag. 

Nedan kan ni läsa vad en av våra kunder tycker: 


Kenneth Löfqvist, Manager Group Processes & Security inom ABB AB, Service 

Genomförda djupanalyser av inträffade incidenter ute i verksamheterna pekade på omfattande
olycksrisker i trafiken. Då Service i sin verksamhet dagligen genomför mellan 3 – 500 bilresor behövdes
omfattande utbildningar genomföras inom områden som trafikkunskap och praktisk förarutbildning. 

Vi satte ett stort värde på att kunna anpassa alla delar i utbildningarna efter Service egna behov baserade
på våra djupanalyser, däribland kan nämnas tuffa väjnings- och inbromsnings- övningar samt fördjupade
kunskaper om bilens automatiska säkerhetssystem. 

Teoridelarna har bl.a. berört sittställningar i bilen, säkerhetsbältets användande, faror i omgivande trafik,
säkerhetsutrustningar i bilen och ett särskilt avsnitt med åtgärder när man anländer tidigt till en olycksplats. 

Då Service bedriver sina verksamheter på ett 30-tal orter över hela landet var det ett nödvändigt krav att
kunna flytta utbildningen till flera orter och i samband med detta kunna genomföra utbildningen med
företagets egna fordon. 

Swedish Active Driving har i sitt genomförande av utbildningarna motsvarat våra förväntningar vilket även
bekräftas av genomförda kursutvärderingar. Utbildningens värde tydliggörs bäst vid flera återkopplingar
från medarbetare som i skarpa lägen agerat i enlighet med inhämtade kunskaper i utbildningarna. 

När utbildningarna är genomförda har mellan 4-500 medarbetare i hela landet deltagit dessa. I
tankesmedjan diskuterar vi nu hur medarbetarnas kunskaper skall kunna vidmakthållas över tiden.

Swedish Active Driving S.A.D

AFFÄRSIDÈ

Swedish Active Driving, S.A.D, skall verka för att höja trafiksäkerheten genom att pedagogiskt, miljömedvetet med väl utformade praktiska och teoretiska övningar utbilda bilförare i vanligt förekommande trafiksituationer.

VÅR VISION

S.A.D skall vara det företag som effektivast bedriver utbildning av motorfordonsförare inom miljö, säkerhet eller racing i Scandinavien. 
S.A.D. ska vara det självklara valet för både företag/organisationer och privatpersoner när det gäller kompetenshöjande åtgärder inom ovan nämnda områden. Kvalitet och effektivitet samt glädje ska stå i centrum för varje enskild utbildning.

Senast publicerad: 190319 | Powered by SiteSmart