Swedish Active Driving S.A.D

AFFÄRSIDÈ

Swedish Active Driving, S.A.D, skall verka för att höja trafiksäkerheten genom att pedagogiskt, miljömedvetet med väl utformade praktiska och teoretiska övningar utbilda bilförare i vanligt förekommande trafiksituationer.

HEM / KONTAKTA OSS

Swedish Active Driving S.A.D

Adress: GTR Motorpark, Eskilstuna

Tel: 021-124560

info@swedishactivedriving.se

Jan Lindqvist - VD/Chefsinstruktör

jan.lindqvist@swedishactivedriving.se

Kontakta oss

Vi är...

Ett Västeråsbaserat utbildnings och eventföretag som arrangerar utbildningar och event över hela Sverige. Våra instruktörer är välrenommerade instruktörer från polisen, ambulanssjukvården och motorsporten. Välkomna till oss för en garanterat givande och kul dag.

Vår vision

S.A.D skall vara det företag som effektivast bedriver utbildning av motorfordonsförare inom miljö, säkerhet eller racing i Scandinavien.  S.A.D. ska vara det självklara valet för både företag/organisationer och privatpersoner när det gäller kompetenshöjande åtgärder inom ovan nämnda områden. Kvalitet och effektivitet samt glädje ska stå i centrum för varje enskild utbildning.

Jobba hos oss

Swedish Active Driving behöver fler deltidsinstruktörer.

Du som är intresserad bör ha lätt för att tala inför grupp och ha ett stort bil- och motorintresse. Som person ska du vara öppen, glad och positiv. Är du också duktig på engelska är det meriterande. Möjlighet till fast anställning finns. 

Om det här arbetet är något för dig, skicka ansökan och CV till info@swedishactivedriving.se
Vill du ha mer information, ring Jan Lindqvist 070-593 63 63.

Vi tänker självklart även på miljön

MILJÖPOLICY

Företagets medarbetare och samarbetspartners ska vara förtrogna med miljöpolicy och det miljöarbete som bedrivs. Samtliga anställda skall visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och verka för att arbetsmiljön är god och skapar trivsel och hälsa. Miljöfrågorna är övergripande och gäller alla våra tjänster. Utbildningar skall styras av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt kvalitets- och miljömässigt rätt nivå.

INRIKTNING

• Verksamheten skall bedrivas så att miljön skyddas samt råvaror och energi används på ett effektivt sätt i syfte att förebygga förorening. 

• Allt arbete på företaget skall som minimum bedrivas i överensstämmelse med gällande lagstiftning. 

• Vårt miljöarbete skall bedrivas med mål att uppnå ständiga förbättringar. 

• Vår ambition är att våra leverantörer av produkter eller tjänster för ubildningar uppfyller miljökraven enligt ISO 14001, EMAS eller Nordiska miljömärket Svanen.

Vi gör dig till en säkrare bilförare!

Kontakta oss

GTR Motorpark
Eskilstuna

Tel: 021-12 45 60

info@swedishactivedriving.se

Erfarna instruktörer

Alla våra instruktörer är mycket välutbildade och kunniga. Flera av dem har mångårig erfarenhet från motorsporten. Chefsinstruktör är Jan Lindqvist som har ett långt förflutet inom motorsporten och över 25 år som instruktör .

Copyright©  Swedishactivedriving AB  |  Sitemap |   Cookies

Powered by Sitesmart