Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Vi tänker självklart även på miljön

MILJÖPOLICY

Företagets medarbetare och samarbetspartners ska vara förtrogna med miljöpolicy och det miljöarbete
som bedrivs. Samtliga anställda skall visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och verka
för att arbetsmiljön är god och skapar trivsel och hälsa. Miljöfrågorna är övergripande och gäller alla våra
tjänster. Utbildningar skall styras av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt kvalitets- och
miljömässigt rätt nivå.

INRIKTNING

• Verksamheten skall bedrivas så att miljön skyddas samt råvaror och energi används på ett effektivt sätt i syfte att förebygga förorening. 

• Allt arbete på företaget skall som minimum bedrivas i överensstämmelse med gällande lagstiftning. 

• Vårt miljöarbete skall bedrivas med mål att uppnå ständiga förbättringar. 

• Vår ambition är att våra leverantörer av produkter eller tjänster för ubildningar uppfyller miljökraven enligt ISO 14001, EMAS eller Nordiska miljömärket Svanen.

Senast publicerad: 190319 | Powered by SiteSmart